Alpa Francovka 


Alpa Francovka

Od nepaměti užíval člověk rostlin jako léčebného materiálu. Léčitelé minulých století využívali téměř výlučně této pomoci z přírody a nutno říci, že někteří v tomto oboru dosáhli znalostí a mistrovství, ke kterému se s úctou a obdivem vracíme i v dnešní době.

Stále zřetelněji si totiž uvědomujeme, že člověk je součástí přírody. Přírodní látky jsou nám bližší a příjemnější. Opět se vážně zabýváme léčivými bylinami a zdaleka ještě nejsou prozkoumány všechny obsahové látky léčivých bylin, ačkoliv účinek rostlin je prakticky prokázaný. Věda odkrývá nová poznání z celkového a pro nás stále tajemného řádu přírody.